Statuia Bahram Gur este monumentul și fântâna cu același nume din capitala Azerbaidjanului,  Baku, o mica piațetă din fața funicularului Baku. Sculptura din bronz îl înfățișează pe eroul poemului Nizami „Șapte frumuseți” („Yeddi Gözəl”) din Shahinshah Sassanid din Iran, Bahram Gur, care ucide dragonul șarpelui cu o sabie.

Acest monument a fost ridicat în 1959, când trei prieteni studenți – Aslan Rustamov, Albert Mustafayev și Gorkhmaz Sujaddinov, au luat parte la competiția pentru îmbunătățirea decorațiunilor stradale ale orasului Baku. Arhitectul acestei lucrări este Vadim Șulgin.

Statuia lui Bahram Gur este una dintre primele lucrări profesionale ale reputatului artist din Azerbaidjan, Gorkhmaz Sujaddinov, precum și primul monument sculptural din Azerbaidjan despre eroul uneia dintre poeziile Nizami Ganjavi.

Monumentul simbolizează victoria binelui asupra răului, întrucât dragonul din mitologia estică era un simbol al răului. În vremurile sovietice, când sculpturile erau pretutindeni destinate conducătorilor proletariatului mondial și fetelor din ipsos, muncitori și fermieri colectivizati, apariția unei astfel de compoziții alegorice era plină de mari dificultăți. Doar datorită primarului de atunci, Alish Lemberanski, statuia Bahram Gur a putut avea un rol în decorarea orașului.

Bahram Gur a fost o figură istorică, a fost un al 14-lea șah al dinastiei Sassanid. S-a remarcat pentru curajul și dreptatea sa. În 439, șahul a fost ucis ca urmare a loviturii de stat de către curtenii săi. Numele său a fost învăluit în numeroase legende.

Câteva secole mai târziu, în secolul al XII-lea, marele poet azerbaidian Nizami l-a făcut pe Bahram Gura personajul principal al poemului său „Cele șapte frumuseți”, cunoscut și sub numele de „Bahramname”.


The Monument of Bahram Gur

Bahram Gur statue is a monument and the fountain of the same name in the capital of Azerbaijan, in the Baku city, in the territory of a small square in front of the Baku funicular. The bronze sculpture depicts the hero of the poem Nizami “Seven Beauties” (“Yeddi Gözəl”) of the Sassanid Shahinshah of Iran Bahram Gur, who kills the serpent dragon with a sword.

A monument was erected in 1959, when three student friends – Aslan Rustamov, Albert Mustafayev and Gorkhmaz Sujaddinov took part in the competition for decorating improvement of Baku. The architect of this work is Vadim Shulgin.

Bahram Gur statue is one of the first professional works of the honored artist of Azerbaijan Gorkhmaz Sujaddinov, as well as the first in Azerbaijan sculptural monument to the literary hero of one of the poems Nizami Ganjavi.

The monument symbolizes the victory of good over evil, since the dragon in Eastern mythology was a symbol of evil. In Soviet times, when sculptures were everywhere set for the leaders of the world proletariat, and plaster girls with paddles stenciled on stencils, workers and collective farmers, the appearance of such an allegorical composition was fraught with great difficulties. Only thanks to the then mayor Alish Lemberanski, Bahram Gur statue took a worthy place in the decoration of the city.

Bahram Gur was a historical figure and was a 14th shah of the Sassanid dynasty. He was remarkable for his courage and justice. In 439, the Shah was killed as a result of the coup by his courtiers. His name for a long time was shrouded in legends.

Several centuries later, in the 12th century, the great Azerbaijani poet Nizami made Bahram Gura the main character of his poem “The Seven Beauties”, also known as “Bahramname”.

Lasă un răspuns