Bucătăria azeră: Qutab, unul din simbolurile gastronomiei azere

0
888

Deși Azerbaidjanul este o țară mică, are o bucătărie bogată, care este diferită în toate regiunile sale. Unul dintre cele mai populare feluri de mâncare din țară este Qutab, care este unul din simbolurile bucătăriei azere.

Qutab este gătit în toată țara. Cu toate acestea, metoda de gătit și uneori ingredientele variază în funcție de regiune. Practic, este un fel de mâncare care conține diverse ingrediente în interiorul unui aluat. Este gătit pe un disc de fier numit saj.
____________________________

🌿 Unul dintre tipurile interesante de Qutab este gătit în partea de est a țării, în special în peninsula Baku și Absheron. Există un Qutab special numit „Corat Qutabi”. Numele vine de la micul sat numit Corat, nu departe de Baku. Qutabul gătit în Corat este mai mic decât dimensiunea normală și conține carne de cămilă. Cel mai bun loc pentru a mânca Corat Qutabi este satul Corat. Puteți găsi Corat Qutabi aproape în fiecare cafenea din Corat. Un alt tip special de Qutab din Baku este fabricat din dovleac și este puțin mai mare decât Corat Qutabi. În Baku și Absheron, Qutab este servit cu iaurt și rodie.

🌿☘ În partea de vest a țării, Qutab este numit „Kete” și este mult mai mare decât cel gătit în Baku. Kete include verdeturi în interiorul aluatului și este servit cu sumac. Uneori, ingredientele includ carne măcinată în loc de verdeață. Acest tip de Qutab este cunoscut sub numele de „Ganja Qutabi”. Ganja este numele celui mai mare oraș din vestul țării. Este posibil să găsești Ganja Qutabi în cafenelele mici din Baku, care este deschis de localnici din Ganja.

Un alt tip diferit de Qutab este gătit în Nakhchivan – o republică autonomă din sud-vestul Azerbaidjanului. Aici, variază forma și metoda de gătit a Qutab. Se mai numește „Kete” și are formă dreptunghiulară.

UtQutabul este gătit într-un fel special de cuptor numit „Tandir”. Este un cuptor cilindric de lut, care primește căldură din lemn și cărbune ars în interior.

Dacă suntem în vacanță cu familia în casa de la țară sau îi vizităm pe bunicii din sat, atunci Qutab este o mâncare de neînlocuit pentru a face vacanța și mai frumoasă.

Vă dorim o vacanța încântătoare în Azerbaidjan.

Explore Azerbaijan

 


Explore Azerbaijan :

Azerbaijani cuisine:😋 Qutab 👌

Although Azerbaijan is a small country, it has a rich cuisine, which differs throughout its regions. One of the most popular dishes in the country is Qutab, which is among the symbols of Azerbaijani cuisine.

Qutab is cooked all over the country. However, the cooking method and sometimes ingredients vary according to the region. Basically, it is a dish containing various ingredients inside the dough. It is cooked on the iron disk called saj.
____________________________

🌿 One of the interesting types of Qutab is cooked in the Eastern part of the country, especially in Baku and Absheron peninsula. There is a special Qutab called “Corat Qutabi”. The name comes from the small village called Corat not far from Baku. Qutab cooked in Corat is smaller than normal size and contains camel meat.The best place to eat Corat Qutabi is Corat village. You can find Corat Qutabi almost in every café of Corat. Another special type of Qutab in Baku is made from pumpkin and it is a bit bigger than Corat Qutabi. In Baku and Absheron, Qutab is served with yogurt and pomegranate.

🌿In the Western part of the country, Qutab is called “Kete” and it is much bigger than that is cooked in Baku. Kete includes greens inside the dough and is served with sumac. Sometimes ingredients include ground beef instead of greens. This type of Qutab is known as “Ganja Qutabi”. Ganja is the name of the biggest city in the West of the country. It is possible to find Ganja Qutabi in the small cafes of Baku, which is opened by local people from Ganja.

Another different type of Qutab is cooked in Nakhchivan – an autonomic republic in the Southwest of Azerbaijan. Here, the shape and the cooking method of Qutab varies. It is also called “Kete” and has rectangular shape.

🤗Qutab is cooked in a special kind of oven called “Tandir”. It is a cylindrical clay oven, which gets heat from the wood and coal burned inside.

If we are on holiday with our family in the country house or visit our grandparents in the village, then Qutab is an irreplaceable food to make the holiday even greater.

Make your holiday delightful and sincere in Azerbaijan.

Lasă un răspuns