Cererea de dolari a crescut în Azerbaidjan, în condițiile în care populatia se teme de o devalorizare a monedei nationale în urma unei prabusirii prețurilor petrolului.

O feudă între Arabia Saudită și Rusia a dus la o scădere accentuată a prețurilor petrolului pe 9 martie și acestea au rămas scăzute, încheind săptămâna la sub 34 de dolari. Economia Azerbaidjanului depinde în mare măsură de veniturile din petrol și gaze, iar bugetul său actual de stat se bazează pe un preț al petrolului de 53 de dolari.

Guvernul menține de facto o valoare artificiala a monedei naționale, manat, față de dolarul american și poate susține bugetul său în perioade cu prețuri scăzute internaționale ale petrolului, prin devalorizarea manatului. A făcut acest lucru de două ori în 2015, creând greutăți substanțiale pentru azerii obișnuiți care își țineau economiile în manat.

Având în vedere aceste amintiri, mulți azeri căutau să-și schimbe manații cu dolari mai convertibili, în așteptarea unei alte posibile devalorizări . Unele bănci au răspuns acestei cereri crescute din partea publicului limitându-și vânzările de dolari.

Natig Jafarli, economist și co-fondator al partidului politic REAL, a raportat că în dimineața zilei de 11 martie a mers la patru bănci din Baku, niciuna dintre acestea nu vindea dolari; el a descris situația drept „tensionată”.

O listă întocmită de Banker.az a arătat că, în timp ce unele bănci vindeau în continuare dolari, altele au impus limite, au început să impuna utilizarea cărților de identitate sau au suspendat vânzările de valuta forte în totalitate.


Demand for dollars has spiked in Azerbaijan amid fears of another currency devaluation following a plunge in oil prices.

A feud between Saudi Arabia and Russia led to a sharp drop in oil prices on March 9 and they have remained low, finishing the week at under $34. Azerbaijan’s economy is highly dependent on oil and gas revenues, and its current state budget is based on an oil price of $53.

The government maintains a de facto peg of the currency, the manat, against the US dollar, and can prop up its budget in times of low international oil prices by devaluing the manat. It did so twice in 2015, creating substantial hardship for ordinary Azerbaijanis who held their savings in manats.

With those memories in mind, many Azerbaijanis were seeking to trade their manats for more reliable dollars in anticipation of another potential devaluation. Some banks responded by limiting their sales of dollars.

Natig Jafarli, an economist and the co-founder of the political party REAL, reported that on the morning of March 11 he went to four banks in Baku, none of which were selling dollars; he described the situation as “tense.”

A list compiled by Banker.az showed that while some banks were still selling dollars others have imposed limits, started requiring the use of ID cards, or suspended sales altogether.

/eurasianet.org/oil-crash-sparks-a-surge-in-demand-for-dollars-in-azerbaijan

Lasă un răspuns