Embassy of Romania in Azerbaijan : 30 aprel 1857-ci ildə Buxarest küçələrin işıqlandırmasında kerosin lampalardan istifadə edən ilk şəhər olmuşdur

0
2131

Əsas magistral yollarda quraşdırılmış 1000 lampa o zaman sürətlə modernləşən, lakin təxminən 120.000 nəfər əhalisi olan sakit bir şəhərin görünüşünü və ictimai həyatını kökündən dəyişməyə kömək etdi.

Kerosin, eyni ildə Rumıniyada Ploieşti yaxınlığında (Buxarestdən 50 km şimalda) iki Rumıniyalı sərmayəçi Mehedinteanu qardaşları tərəfindən açılan ilk neft emalı zavodu tərəfindən gündə 7 ton emal hasilatı ilə təmin edildi. O dövrdə (ilk qeydlərin mövcud olduğu 1857-ci il) Rumıniya Knyazlıqlarında illik neft hasilatı cəmi 275 ton idi.

Foto: Şəhərin akvarel mənzərəsi, Koltzei Qülləsindən (Rumınca: Turnul Colței) göründüyü kimi, müəllif A. Preziosi (1868) Foto istinadları: Wikimedia Commons

#RumıniyanıTanıyaq #innovasiya


On 30 April 1857 Bucharest became the first city in the world to use kerosene lamps for street lighting. The 1,000 lamps installed on the main thoroughfares helped changed dramatically the appearance and the social life in what was then a rapidly modernizing but still a mostly laid-back city of around 120,000.

The kerosene was supplied by the first oil refinery which opened in Romania in the same year, on the outskirts of Ploiești (50 km north of Bucharest) by two Romanian investors, the Mehedințeanu brothers, with a processing output of 7 tons/day. At that time (1857, when first records became available), the yearly oil production in the Romanian Principalities amounted to just 275 tons.

Photo: Watercolour panorama of the city, as seen from the Colței Tower (Romanian: Turnul Colței), by A. Preziosi (1868) Photo credits: Wikimedia Commons #KnowRomania #innovation

 

 

Embassy of Romania in Azerbaijan

Lasă un răspuns