AcasăAzerăEx. Sa. Dl. amabasador Dan Iancu "Misiunea mea de ambasador al României...

Ex. Sa. Dl. amabasador Dan Iancu „Misiunea mea de ambasador al României în Republica Azerbaidjan a ajuns la final”

-

După patru ani și jumătate, misiunea mea de ambasador al României în Republica Azerbaidjan a ajuns la final.
Îmi amintesc intens până în ziua de azi momentul în care am ajuns la Baku – în timp ce mă apropiam de oraș, pe autostrada din Alat, traficul a devenit din ce în ce mai vibrant, dar orașul a rămas cumva evaziv. Brusc, după o întorsătură, maiestuoasa moschee Bibi Heybat s-a așezat în fața noastră și apoi, de asemenea, pe neașteptate, largul golf al Baku și orașul în sine, elegantul său skyline strălucind în apusul de septembrie. Știu acum că voi asocia întotdeauna Baku cu acel sentiment proaspăt, palpitant, inițial.
Au trecut mai bine de patru ani de atunci și între timp am adunat nenumărate experiențe semnificative în Azerbaidjan. Aceștia au fost ani de moment, fiecare punctat de importante repere care depun mărturie despre ritmul rapid de dezvoltare al țării – deschiderea căii ferate Baku-Tbilisi-Kars, nașterea celui de-al 10-lea milion de cetățean al Azerbaidjanului, inaugurarea Coridorul Sudic al Gazului, sau gloriosul și istoricul an 2020. Tot timpul, Parteneriatul Strategic dintre România și Azerbaidjan a crescut în forță, iar legăturile de prietenie dintre națiunile noastre – din ce în ce mai adânci.
Plec din Baku cu amintiri foarte placute si calde, pe care le voi purta mereu in gand si in inima mea. În timpul șederii mele în Azerbaidjan am descoperit o țară fascinantă cu istorie și cultură bogată, cu tradiții străvechi și frumoase, o țară cu o perspectivă modernă care privește cu încredere viitorul. Mai presus de toate, am descoperit oamenii uimitori din Azerbaidjan – calzi, ospitalieri, amabili, mereu dispuși să ajute.
A fost cu adevărat o onoare și un privilegiu în Azerbaidjan.
Dan Iancu

 


Dörd il yarımdan sonra Rumıniyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfiri qismində missiyam başa çatır.
Bakıya gəldiyim anı hələ də çox gözəl xatırlayıram – şəhərə yaxınlaşarkən, Ələtdən gələn magistral yolda nəqliyyatın hərəkəti getdikcə daha da canlandı, lakin şəhər hələ də əlçatmaz idi. Birdən, bir döngədən sonra əzəmətli Bibi Heybət Məscidi qarşımızda dayandı, daha sonra isə, yenə də gözlənilmədən geniş Bakı Buxtası və şəhərin özü, eləcə də şəhərin sentyabr ayının bir qürub çağında parlayan zərif üfüqləri qarşımızda canlandı. İndi bilirəm ki, Bakını anarkən, hər zaman o təzə, həyəcan verici, ilk duyğuları xatırlayacağam.
O vaxtdan bu yana dörd ildən çoxdur vaxt keçib və bu müddət ərzində Azərbaycanda saysız sayda əhəmiyyətli həyat təcrübələri toplamışam. Bu illərin hər biri ölkənin sürətli inkişaf tempinə şahidlik edən mühüm və əlamətdar illər olub – Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı, 10 milyonuncu Azərbaycan vətəndaşının anadan olması, Cənub Qaz Dəhlizinin təntənəli açılışı, eləcə də şərəfli və tarixi 2020-ci il. Bu illər boyunca, həmçinin, Rumıniya ilə Azərbaycan arasındakı Strateji Tərəfdaşlıq möhkəmlənmiş və xalqlarımız arasındakı dostluq əlaqələri daha da dərinləşmişdir.
Bakını hər zaman ağlımda və ürəyimdə daşıyacağım ən xoş və səmimi xatirələrlə tərk edirəm. Azərbaycanda olduğum müddət boyunca zəngin tarixə və mədəniyyətə, qədim və gözəl ənənələrə sahib, gələcəyə inamla baxan, müasir dünyagörüşlü füsunkar bir ölkəni kəşf etdim. Özəlliklə, heyrətamiz Azərbaycan xalqını – səmimi, qonaqpərvər, mehriban, həmişə kömək etməyə hazır olan insanları kəşf etdim.
Azərbaycanda xidmət etməkdən həqiqətən də şərəf duymuşam.
Dan Ianku


After four years and a half, my mission as Ambassador of Romania to the Republic of Azerbaijan has come to an end.
I remember intensely to this day the moment I arrived in Baku – as I was approaching the city, on the highway from Alat, traffic became more and more vibrant but the city remained somehow elusive. Suddenly, after a turn, the majestic Bibi Heybat Mosque stood in front of us and then, also unexpectedly, the wide Bay of Baku and the city itself, its elegant skyline gleaming in the September sunset. I know now that I will always associate Baku with that fresh, thrilling, initial feeling.
More than four years have passed since then and in the meantime I have gathered countless meaningful experiences in Azerbaijan. These were momentous years, each dotted by important landmarks testifying of the rapid pace of development of the country – the opening of the Baku-Tbilisi-Kars railway, the birth of Azerbaijan’s 10th-million citizen, the inauguration of the Southern Gas Corridor, or the glorious and historic year 2020. All along, the Strategic Partnership between Romania and Azerbaijan has grown in strength, and the bonds of friendship between our nations – ever deeper.
I am leaving Baku with very pleasant and warm memories, which I will always carry in my mind and my heart. During my stay in Azerbaijan I have discovered a fascinating country with rich history and culture, with ancient and beautiful traditions, a country with a modern outlook which looks confidently to the future. Above all, I have discovered the amazing people of Azerbaijan – warm, hospitable, kind, always willing to help.
It has been truly an honor and a privilege serving in Azerbaijan.

Dan Iancu

Lasă un răspuns

Must Read

1 Decembrie românesc în presa azera. Potrivit Hafta.az, ambasadorul României în...

0
Bu gün Rumıniyanın Müstəqillik günü qeyd edilir. Hər il bu tarixdə Rumıniyanın ölkəmizdəki Səfirliyi rəsmi qəbul təşkil etsə də, bu gün məlum pandemiya səbəbindən,...